تبلیغات
ᙢᙓ & ᙢᘎᔕᓰᑕ - TrAveL

TrAveL

جمعه 8 فروردین 1393 09:58 ق.ظ

نویسنده : ԼƠƔЄԼƳ ƓƖƦԼ
ارسال شده در: ♪ خـــاطره ♪ ، ♪ مـــتفــرقه ♪ ،
http://axgig.com/images/39657180032130140165.jpg


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهســـــــــــلامدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهچ خــــــــــــبر؟؟؟؟!!!دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

یـــــه مـــدت نبـــودم ببخشیــــد

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهرفـــــته بــــودم ســـــــــفــــــــــــــــردخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهخــــــــــــیلی بـــهـــــم خـــوش گـــذشــــتدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

رفــــــته بــــــــودیمــــ گـــیـــلان

اول رفـــتیم رشـــت خـــونــه ی خـــالـــم

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهاون روز جـــایی نــرَفتـــیم ولـــی فـــرداش رفتـــم جـــنگـــــلدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

خـــواستیـــ» بریـــم تو درخـــتا زمــــیـــن انـــقد گِــــلـــی بــود کـــه چـــسبید بـــه کـــفشامـــونو نتـــونسـیم راه بـــریم

واســـــه همــــین بـــرگشـــتـــیم


کفـــَشامون گـــلی شده بــد برا همــــین شســـِم گـــذاشتیـــم تــو بـــاغچـــه

فـــرداش می خـــواســـِم بـــریــم بـــازار خـــواستـــم کفشـــَامو درآرم دیدم یــه حــلزون چـــسبیده  بـــش

وای خــــــــــــدا حـــلزونم نبـــود کـــه مــوشی بـــود واســـه خودش

خــلاصـــه اون روز با کـــش قدیـــمیام رفـــتم

تـــــــازه گـــَرم خـــرید شــــده بـــودم کـــه شـــوهرخـــالم گفت بـــریم میخوام بریــم کـــار داریم

حـــالا کـــارش چـــی بـــود

آقـــآ میخــواست بـــره ســـر قـــبر !!!!!!فـــــــــرداش رفـــیم خــونه ی مـــادر بـــزرگم دوباره بعـــد از ظـــهر رفـــتیم بـــــازار

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهچـــیزایـــی کـــه خـــریدـــم:دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهآویــز مــوبـــایل 3، تا تــــی شـــرت،   با دیوان پـــروین اعتصـــامیدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهیــــه کـــفش قـشــَنگم دیـــدم ولـــی بـــه پـــام بـــزرگ بــوددخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهیـــه کـــیف نـــازم دیـــدم مــامــانم گـــفت گـــرونهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

30000تومـــن!!

نمـــی دونم چـــش بــود گـــف گـــرونـــه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهروز بـــعد صـــب رفـــیم جـــنگل شــــالـــم نـــخ کـــش شـــد

بـــعد از ظهـــر رفتیــــیم دریــــــا

قایــــق مــوتوری ســـوار شـــدیم

چـــــــــــه کـــیـفی داد

بــــرید ادامـــ] یــــه فیـــلم گـــذاشتـــم مـــال قـــایق ســواریــمونه

Download


اون دخـتــرا دخـتــرعمـــوهامـــندیدگاه ها : ᑕØᙢᙢᙓȵŦ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 فروردین 1393 03:47 ب.ظ